Σας καλοσωρίζουμε

στο Ειδικό Γυμνάσιο Κωφών και Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής. Μέσα
από την ιστοσελίδα μας θα αναδυθεί μπροστά σας ένας ξεχωριστός
και κάπως άγνωστος στους περισσότερους, τομέας της εκπαίδευσης,
ο τομέας της ειδικής εκπαίδευσης των κωφών και βαρήκοων παιδιών.

Ευχόμαστε να έχετε μία ευχάριστη περιήγηση.


 
"Κάθε αναπηρία είναι τόσο μεγάλη όσο της επιτρέπουμε εμείς να έιναι"
"Τι πειράζει η κώφωση του αφτιού όταν ο νους ακούει; Η μοναδική, αγεφύρωτη κώφωση είναι εκείνη του νου."

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
3. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΣΤΟΧΟΙ
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ
6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
7. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
 

e-mail : egkvap@hotmail.com

Τελευταία Ενημέρωση: 22/6/2001