7. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Το Ειδικό Γυμνάσιο συνεργάζεται με:
- Ειδικό Ενιαίο Λύκειο Κωφών Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής
- Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Ειδικής Αγωγής Κωφών -
    Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής
- Γυμνάσιο και Λύκειο Κωφών Αργυρούπολης
- Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια ακουόντων (Κολλέγιο
    Ψυχικού, Αρσάκειο...)
- Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων του Εθνικού Ιδρύματος Προστασίας
    Κωφών (Φιλοθέη)
- Πνευματικό Κέντρο Κοντοπεύκου και Αγίας Παρασκευής
- Εργαστήρι Τέχνης Κέντρου Νεότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής
- ΥΠ.Ε.Π.Θ.
- Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ΥΠ.Ε.Π.Θ.
- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
- Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πάτρας
- ΟΜ.Κ.Ε. (Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος)
- Σωματείο "Οι Φίλοι των Κωφών, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ"
- Σύλλογος "Το χαμόγελο του παιδιού"