4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
    (ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ) - ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  Στο σύλλογο διδασκόντων του Γυμνασίου ανήκουν καθηγητές όλων των
εκπαδευτικών ειδικοτήτων που έχουν πολύχρονη πείρα στην εκπαίδευση
του κωφού παιδιού. Μερικοί έχουν ειδικευτεί στην εκπαίδευση του κωφού
παιδιού με μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στο εσωτερικό όσο στο εξωτερικό.
Οι περισσότεροι έχουν παρακολουθήσει και παρακολουθούν επιμορφωτικά
σεμινάρια, ενημερώνονται για την εκπαίδευση των κωφών παιδιών
γενικότερα και ειδικότερα.
    Το Γυμνάσιο επίσης διαθέτει ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό: ψυχολόγο
και κοινωνική λειτουργό, οι οποίοι με τις προγραμματισμένες συναντήσεις
με τους μαθητές και τις οικογένειές τους και με τη συνεργασία της
Διέυθυνσης και των καθηγητών του σχολείου συμβάλλουν στην επίλυση
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κωφοί μαθητές.