1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   Το Ειδικό Γυμνάσιο Κωφών και Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής ιδρύθηκε
με ιδιωτική πρωτοβουλία το 1973 και λειτούργησε μαζί με Οικοτροφείο
στην Εκάλη Αττικής.
    Το 1982 πέρασε στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι
δημοσιοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην Αγία Παρασκευή, όπου και
παραμένει μέχρι σήμερα. Υπάγεται στη Β' Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και παρέχει τη γυμνασιακή εκπαίδευση σε κωφούς και
βαρηκόους μαθητές.
    Το Ειδικό Γυμνάσιο συστεγάζεται με το Ειδικό Ενιαίο Λύκειο και το
Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Ειδικής Αγωγής Κωφών και
Βαρήκοων. Και τα τρία σχολεία είναι αυτόνομες σχολικές μονάδες που
συνεργάζονται μεταξύ τους για την επίτευξη δύο γενικών στόχων:
α) την αναπτυξη των κωφών - βαρήκοων μαθητών σε όλους τους τομείς
    της ζωής τους και
β) την περάτωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής τους.
    Στο Ειδικό Γυμνάσιο μπορούν να φοιτήσουν κωφοί και βαρήκοοι
μαθητές και μαθήτριες που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα ή παλαιότερα από
Ειδικό ή Κανονικό (δημόσιο ή ιδιωτικό) Δημοτικό Σχολείο και κατοικούν
στην Αθήνα, στην Ευρύτερη περιοχή της Αττικής ή σε άλλη περιοχή της
Ελλάδας.
    Για την εξυπηρέτηση μαθητών/μαθητριών που προέρχονται από την
επαρχία το σχολείο συνεργάζεται με οικοτροφείο στη Δροσιά Αττικής. Η
μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο είναι δωρεάν.