2. ΙΣΤΟΡΙΑ

  Όπως προαναφέρθηκε στις Γενικές Πληροφορίες  το Ειδικό Γυμνάσιο
Κωφών - Βαρήκοων λειτούργησε το 1973 ως ιδιωτικό σχολείο μέχρι το
1982, χρονιά της δημοσιοποίησής του. Αρχικά στεγαζόταν μαζί με
οικοτροφείο στην Εκάλη Αττικής.
    Σήμερα βρίσκεται στην οδό Κορυτσάς 17 - 19, στο Κοντόπευκο Αγίας
Παρασκευής. Προβλέπεται ότι σε δύο χρόνια θα μεταφερθεί και θα
εγκατασταθεί σε δικό του χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για κωφούς
μαθητές σύμφωνα με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές στην περιοχή
της Αγίας Παρασκευής.
    Τέλος το Ειδικό Γυμνάσιο αποτελεί ένα περιβάλλον ανάπτυξης
κωφών και βαρήκοων εφήβων που οι μεγαλύτεροί τους είναι ήδη
επιτυχημένοι επαγγελματίες ή επιστήμονες και δραστηριοποιούνται,
συμμετέχουν σε διάφορους τομείς της ζωής του τόπου τους. Ο αριθμός
των αποφοιτησάντων μαθητών από το 1973 μέχρι σήμερα (Ιούνιος 2001)
είναι περίπου 310.
 
 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ