5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  Εφαρμόζεται το αναλυτικό πρόγραμμα των Ειδικών Γυμνασίων Κωφών
και Βαρήκοων όπως ορίστηκε πρόσφατα από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η διδακτική
ύλη είναι, μέχρι στιγμής, η αντίστοιχη των κανονικών γυμνασίων
προσαρμοσμένη κάθε φορά στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των
μαθητών. Σε μερικά μαθήματα η προσφορά της γνωστικής ύλης και η
εμβάθυνσή της γίνεται με ελκυστικό τρόπο για τους μαθητές χάρη στο
πλούσιο αρχείο εποπτικού και εκπαιδευτικού υλικού που κατέχει το σχολείο
(slides, διαφάνειες, κασέτες, βιβλιοθήκη).
    Διδάσκονται νέα μαθήματα όπως Πληροφορική, Τεχνολογία και
προγράμματα Αγωγής Υγείας.
    Για τα μαθήματα της Πληροφορικής το σχολείο εξοπλίζεται, με
ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας και με αρχείο
εκπαιδευτικού λογισμικού όλων σχεδόν των μαθημάτων, το οποίο συνεχώς
εμπλουτίζεται. Με την αρωγή του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου
πραγματοποιέιται πρόγραμμα "ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με εικόνες και
ήχο".
    Στο μάθημα της Τεχνολογίας οι κωφοί μαθητές εκφράζουν τις
δημιουργικές ικανότητές τους με κατασκευές πολυάριθμων μακετών ή
μοντέλων.

Ως προς τα προγράμματα Αγωγής Υγείας το σχολείο υιοθετεί τη φιλοσοφία
της πρόληψης φαινομένων της κοινωνικής παθογένειας μέσω της
πληροφόρησης, ώστε να ανοιχτεί ο δρόμος προς τη φυσική και υγιεινή ζωή.
Για να καλύψει τις ολοένα αυξητικές ανάγκες της προεφηβικής και εφηβικής
ηλικίας για μια σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση, ενθαρρύνει κάθε
προσπάθεια μάθησης μέσω της ανακάλυψης από τους ίδιους μαθητές.
    Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα προγράμματα που
πραγματοποιήθηκαν από το 1997 έως σήμερα (2001):
- "Κοινωνικοποίηση του κωφού μαθητή"
- "Κοινωνικός αποκλεισμός - ισότητα"
- "Ανθρώπινο σώμα"
- "Τρόπος ζωής των Ελλήνων και άλλων λαών από την αρχαιότητα μέχρι
    σήμερα"
- "Διατροφή: η αξία των βιταμινών"

    Το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)
το διδάσκει έμπειρος καθηγητής του σχολείου με μετεκπαίδευση στον τομέα
αυτό. Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού πραγματοποιούνται επισκέψεις σε
διάφορους επαγγελματικούς χώρους, όπου οι μαθητές εμπλουτίζουν τις
γνώσεις τους και ενημερώνονται για τις συνθήκες και τους όρους εργασίας
εκεί, ώστε να μπορέσουν να προσανατολιστούν επαγγελματικά. Στις
επισκέψεις αυτές συμμετέχει διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.